This project was made as an educational assignment, together with Dennis Malmsten (copywriter student). The assignment was to identify a brand in need of change and reposition them in a more relevant way. We chose to work with Powerking, a budget brand within the energy drink business. 
Since the hypothetical relaunch is adapted specifically for the Swedish market and culture, the rest of the project description has to be in Swedish for this case.

Short English version
Insight: Today, Powerking is associated with low quality and teenagers who smoke and skip school. 
We wanted to keep the teenager spirit, but turn it into something more exciting rather than something problematic. By using slang terms, home made imagery and deliberate imperfect design – Powerking is now taking ownership of the "ugliness" that surrounds the brand, and turns it into something fun. 
Insikt: Powerking associeras idag starkt med cigaretter och tonåringar med en problematisk livsstil. 
I dagsläget existerar inte Powerking vare sig på sociala medier, eller online över huvudet taget. Det enda som finns att tillgå är ett fåtal nyhetsartiklar där Powerking är en av de energidryckerna som jämförs med andra ledande varumärken baserat på pris och innehåll. I övrigt finns ett antal memes och filmklipp som inte kommer från Powerking själva. Det mest intressanta enligt oss var den handfulla mängd Youtube-klipp från tidigt 2010-tal gjorda av svenska skolelever. Genom dessa Youtube-klipp fick vi idén som lade grunden till vårt koncept.​​​​​​​

Med avstamp i Aakers ramverk kring varumärkespersonlighet placerar vi Powerking i Excitement, Sincerity och en touch av Ruggedness. För framtiden bedömer vi att Powerking inte bör göra någon dramatisk förändring i sin grundpersonlighet, men däremot bli tydligare i sin kommunikation och bre på sina ”excitement-aspekter” betydligt mer och skapa en sjystare och en mer ärlig, genuin känsla.


Vidare har vi analyserat Powerking utifrån vilken relation varumärket har till målgruppen i dagsläget, och vilken relation de bör ha till målgruppen i framtiden. Med en förflyttning i kundrelationen till från Casual friends till Best friendships vill vi att målgruppen ska kunna identifiera sig med Powerking och en ny peppig, ung och vardagscool image. Vi vill lyfta tonårskulturen på ett positivt sätt. Konsumenten får en ny bästa vän som aldrig tar, utan bara ger energi. Powerking skapar således positiva associationer som leder till att målgruppen medvetet eller undermedvetet väljer Powerking.


Eftersom namnet Powerking är kort, klingar bra och lätt att komma ihåg har vi låtit namnet i sig ta störst plats i logotypen utan andra symboler. Med fet och kursiv typografi i versaler kommunicerar den maxat med Excitement från Aakers ramverk. Logotypen ska inte kommunicera någon premiumkänsla – men däremot starkt självförtroende. En logotyp som ger energi för en dryck som ger energi, helt enkelt. 

I en teoretisk relaunch tycker vi att Powerking borde utnyttja och äga ”fulheten” som omringar varumärket. 
Bildspråket består uteslutande i ”mobilbildmanér” och ”hemgjort”. Powerking vet vad vilka de är, och de skäms inte för det. På så vis kommuniceras också en genuin och down to earth-känsla som ger intryck av Powerking som en enkel, ärlig och sjyst kompis. Dessutom öppnar det upp flera möjligheter för user generated content.
När det kommer till grafiken gäller även här: Självförtroende, men inte fin i kanten. Elementen består av av rivna tejpbitar för att kommunicera en snabb och tillgänglig lösning på ett problem, d.v.s. brist på energi.





You may also like