Fiktivt case | Projektgrupp: Alexandra Karsberg (AD), Dennis Malmsten (CW)

Powerking: Rebranding

Uppdrag: Att identifiera ett varumärke i behov av förändring och ta fram ett nytt kommunikationskoncept. Vi valde Powerking.
Bakgrund: Powerking förknippas i dagsläget med cigaretter och skolkning.
Insikt: Powerking är inte kungen i energidrycksmarkanden. Men, ingen gillar ändå en självutnämnd kung. Däremot älskar alla en king. 
Lösning: Ett nytt kommunikationskoncept: Kingen. Kingen representerar personen som inte tar sig själv på för stort allvar. Och det är just det som ska återspeglas i all kommunikation. 
Powerking idag.
En äkta king sätter inte sig själv utan sitt folk i första rummet. Som exempel har vi tagit fram ett koncept för TikTok och Instagram där vi använt okända Youtube-klipp från tidigt 2010-tal. Det är ett skalbart koncept som öppnar för flera möjligheter till user generated content. 
Kommunikation avslutas ofta med t.ex. Mvh, Kingen.
Visuellt: Powerking får naturligtvis en ny visuell identitet. Det nya visuella uttrycket bygger på mobilbildsmanér och tejpinspirerad grafik för att förstärka känslan av att Powerking är en äkta king som inte tar sig själv på så stort allvar. Det är också ett visuellt uttryck som lämpar sig väl på TikTok där målgruppen finns.
Tonalitet & copy: Språket vi valt att använda oss av ska andas nutid, humor och en stark personlighet. Copyn ska kännas som en omtänksam, peppig, smått over-the-top livscoach med hjärtat på rätt ställe. 

Titta gärna vidare <3