Om sista symbolen: Tidningen Expo utlyste en tävling där de eftersökte en officiell symbol för demokrati, som motvikt till t.ex. nazistiska symboler. 
Hur man tolkar färg, föremål och riktningar skiljer sig runt om i världen. Därför är den här symbolen befriad från samtliga av dessa. Den är också befriad från ord och kan därför läsas av samtliga medborgare – oavsett om man är läskunnig eller inte. Istället för att låta symbolen bilda en ”uppåtrörelse” åt höger som vi tolkar positivt i västvärlden bygger symbolens rörelse istället på en rörelse utifrån och in – in mot en gemensam mittpunkt. Människor som samlas och ser till varandra, oavsett bakgrund.
Symbolen går i ett mjukt, organiskt formspråk för att kommunicera mänsklighet. Genom att använda en öppen form och stora mellanrum skapar den även associationer till ett öppet samhälle och yttrandefrihet.
Hakkorset är, tyvärr, en väldigt kraftfull symbol ur ett kommunikativt perspektiv. Även den saknar höger- och vänsterriktning och allt den står för kommuniceras på ett mycket enkelt sätt genom vassa kanter. Enkelheten gör att den kan sprayas direkt från minnet. Denna enkelheten ville jag skulle genomsyra dess motkraft. Symbolen för demokrati ska vara enkel att reproducera med enkla medel – utan tillgång till särskilda färger, datorprogram och verktyg.