Disgusting Food Museum: Sveriges värsta matlåda

Brief: Att locka folk till en valfri plats i världen med hjälp av en kampanj i digitala kanaler. Valet av plats föll på Disgusting Food Museum i Malmö eftersom vi ville arbeta med en destination som inte säljer sig självt (som t.ex. Liseberg eller Maldiverna). Fiktivt case.
Om kunden: Disgusting Food Museum ställer ut mat som anses äcklig för oss i t.ex. Sverige. De vill visa att vad vi uppfattar som äckligt ofta är påverkat av sociala och kulturella faktorer. Om vi kan vidga våra vyer kring mat kommer det att gynna klimatet. 
Insikt: Vi äter redan mycket mat som vi inte tycker är god p.g.a. tidsbrist utan att vi reflekterar över det.
Lösning: Sveriges värsta matlåda. Folk uppmanas skicka in bidrag på sina värsta matlådor – sina egna eller partners/kollegors/vänners. Genom att synliggöra all mat vi redan äter som inte är god, öppnar man upp för reflektion kring vår inställning till mat. Vinnaren vinner två entrébiljetter och en hotellnatt.
Team: Alexandra Karsberg, Nomi Windahl, Malin Davidsson, Cassandra Höglind

Notis: Typsnittet är en gratisversion eftersom jag är student. Det är därför det saknas ÅÄÖ i det rörliga materialet. 

Titta gärna vidare <3