Om Disgusting Food Museum
Upplevelsen av äckel är något som har utvecklats under evolutionen. Den har många gånger räddat våra liv, eftersom dess funktion är att vi ska undvika sjukdom och ohälsa från mat som inte är bra för kroppen att få i sig. Äckelkänslor är universellt, men vad vi uppfattar som äckligt är det däremot inte. Vad vi uppfattar som äckligt är i många fall påverkat av sociala och kulturella faktorer. 
Disgusting Food Museum är precis vad det låter som och naturligtvis är det en spännande upplevelse i sig självt att besöka DFM. Men det finns också ett större syfte och fler frågeställningar som ligger till grund för museets existens.
Klimathotet är känt sedan länge. En av många grejer vi kan göra är att försöka omvärdera våra källor till protein – genom t.ex. att ta tillvara på fler delar av djuret när det väl är slaktat eller äta vissa insekter. Något många idag, i Sverige, anser kan vara äckligt. Samtidigt som vi äter surströmming.

Notis: Typsnittet är en gratisversion eftersom jag är student. Det är därför det saknas ÅÄÖ i det rörliga materialet. 

Uppdrag
Att locka så många människor som möjligt till en valfri plats i världen (t.ex. ett land, en stad, en turistattraktion, ett museum eller geografiskt område) med hjälp av en kampanj i digitala kanaler. 
Valet av destination föll på Disgusting Food Museum i Malmö eftersom vi ville arbeta med en destination som inte säljer sig självt (som t.ex. Liseberg, New York eller Maldiverna). Vi ville arbeta för en destination som utmanar oss rejält som kommunikatörer.

Insikt
Vi människor äter redan mycket mat som vi inte tycker är särskilt god p.g.a. tidsbrist och lättja – utan att vi reflekterar över det.
​​​​​​​
Lösning
Sveriges värsta matlåda. En tävlingskampanj som är precis vad det låter som. Genom att synliggöra all mat vi redan äter som inte är särskilt god, öppnas det upp för reflektion kring vår inställning till mat. 
Kampanjen går ut på att folk uppmanas att skicka in bidrag på sina tröttaste matlådor, antingen sina egna eller sina partners/kollegors/vänners. Bidragen läggs sedan upp på Instagram både i flödet och i hightlights under en tidsbegränsad period och bildar på så vis ett digitalt museum för äcklig(a) mat(lådor). 

Projektet är ett grupparbete ihop med tre andra AD-studenter: Cassandra Höglind, Nomi Windahl och Malin Davidsson. Grundidén till projektet var gemensam. I efterhand har jag arbetat vidare med projektet på egen hand.

Titta gärna vidare <3