Disgusting Food Museum: Sveriges värsta matlåda
Brief: Utbildningsprojekt om att locka folk till en valfri plats i världen med en digital kampanj. Valet av plats föll på Disgusting Food Museum eftersom vi ville jobba med en destination som inte säljer sig självt (som t.ex. Liseberg eller Maldiverna). Fiktivt case.
Om kunden: Disgusting Food Museum ställer ut mat som anses äcklig för oss i t.ex. Sverige. De vill visa att vad vi uppfattar som äckligt ofta är påverkat av kulturella faktorer. Om vi kan vidga våra vyer kring mat kommer det att gynna klimatet. 
Insikt: Vi äter redan mycket mat som vi inte tycker är god p.g.a. tidsbrist utan att vi reflekterar över det.
Lösning: Sveriges värsta matlåda. Folk uppmanas skicka in foton på sina värsta matlådor – sina egna eller partners/kollegors/vänners. Genom att synliggöra all mat vi redan äter som inte är god, öppnar man upp för reflektion kring vår inställning till mat. Vinnaren vinner två entrébiljetter och en hotellnatt.
Team: Alexandra Karsberg, Nomi Windahl, Malin Davidsson, Cassandra Höglind