Alla Kvinnors Hus: Alla kvinnors ljus
Brief: Proaktiv idé där vi ville skapa en julkampanj för Alla Kvinnors Hus, som är Sveriges största kvinnojour. Med syfte att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor samt få folk att skänka pengar.
Insikt: Under 2021 mördades 24 kvinnor i Sverige av någon de hade en nära relation till.
Lösning: Vi lanserade ett klassiskt kalenderljus med en hake – varje datum följs av ett kvinnonamn.
Byrå: Familjen