Alfred Hitchcocks The Birds: Relaunch

Utbildningsprojekt. Uppgiften var att ta fram en design för en poster, VIP-biljetter och valfri form av merch inför en hypotetisk nyproduktion av Alfred Hitchcocks klassiska film The Birds. Det enda som var "tillåtet" att använda som visuella medel var experimentell typografi – inget foto och inga illustrationer.
Jag ville inte att bokstäverna skulle se ut som fåglar – utan bete sig som fåglar. Fåglarna i filmen, det vill säga. Kaotiskt och smutsigt.