Alfred Hitchcocks The Birds: Relaunch
Ett utbildningsprojekt med uppgift att ta fram design för en poster och VIP-biljetter inför en hypotetisk nyproduktion av Alfred Hitchcocks klassiska film The Birds. Det enda som var ”tillåtet” att använda som visuella medel var specifikt experimentell typografi. Inget foto och inga illustrationer.
Jag ville inte att bokstäverna skulle se ut som fåglar – utan bete sig som fåglarna, i filmen. De flyger kaotiskt i stora klungor, smutsar ned och tar över.